Jó gyakorlatok az infrastruktúra témaköréből

infrastruktura

Az eLEMÉR mérőeszközben értékelhető négy területnek megfelelően választottunk  azokból a jó gyakorlatokból, amelyeket az IKT-mozaik kötet szerkesztése során, illetve az Iskolaportrék  kötethez kapcsolódó iskolalátogatásaink közben ismertünk meg. Itt az infrastruktúrára vonatkozó jó példákat ismerhetik meg.

Szívesen vesszük, ha hozzászólásként Önök is megosztanák egy-egy bevált IKT-használati példájukat a 4 terület valamelyikéhez kapcsolódva!

4.1.1. Az IKT-eszközök az iskola céljainak és feladatainak megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre, van mód a változatos és célszerű IKT-használatra.

Az e-könyvtár kialakítására tavalyi került sor: a tanulók és pedagógusok vonalkódos kártya segítségével kölcsönözhetnek a könyvtárban. Ma már elektronikus formában tartják nyilván a kölcsönzési adatokat. A tanulók adatai a tanuló-nyilvántartó program segítségével kerülnek az adatbázisba, a könyvekhez tartozó információkat pedig az előző könyvtári szoftverről mentették át. A hagyományos cédulákon szereplő adatokat ? amelyeket a könyvekre ragasztott etikett-címkék tartalmaznak ? vonalkód-olvasó segítségével viszik be a rendszerbe. A könyvek visszavétele ugyanígy történik. Az etiketteket a könyvtári nyilvántartásból nyomtatják, de bármilyen más ? például tanulói kölcsönzésre vonatkozó ? adat is nyomtatható. A rendszer a leltározásban is segítséget nyújt, jelenleg 16 000 dokumentum szerepel a nyilvántartásban. (Tanári interjúk, Avasi Gimnázium, Miskolc)

4.1.3. A hibás eszközök javítása, a hibaelhárítás módja zökkenőmentes.

A felső tagozatos diákok a technikai eszközök összeszerelésében, működtetésében is gyakran segítenek a tanároknak, ezt a spontán óralátogatás során is tapasztaltam. Az egyik fizikaórán oktatófilm vetítése közben nem működtek megfelelően a hangszórók, de a problémát egy tanuló pillanatok alatt orvosolta, zökkenőmentesen haladt tovább az óra. A tanárok is említették az interjú során, hogy a segítőkészséget és figyelmességet tapasztalnak gyerekek részéről. (Óralátogatás és tanári interjúk, Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Kisnána)

***

Előfordul, hogy technikai probléma esetén a diákok sietnek a pedagógusok segítségére, a kölcsönös segítségnyújtás szorosabbra fűzi a tanár-diák kapcsolatot. (Tanári interjúk, Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllő)

4.1.8. Az iskola belső hálózata támogatja a pedagógiai munkát (digitális tananyagok és segédanyagok, szoftverek elérhetősége, web2-es környezet, belső levelezés stb.).

A vezetőség számára sok feladatot leegyszerűsített a DiriSystem, a helyettesítések megszervezésétől a tankönyvrendelésen keresztül a minőségbiztosításig. A helyettesítés megszervezésekor a rendszer figyelembe veszi a tanárok terheltségét, heti óraszámát, megkülönböztet szakszerű és összevont helyettesítést, átvitt órát, felügyeletet, szívességet, illetve elmaradt órát. A tanulók a folyosókon elhelyezett terminálokon is láthatják, ha következő nap elmarad egy órájuk, és csak később kell bejönniük. Az intézmény ökoiskola, ezért is ügyelnek kifejezetten arra, hogy kevesebb papírt használjanak. A Diri elektronikus rendszere nagyban elősegíti ezt a törekvést. (Tanári interjúk, Batthyány Kázmér Gimnázium, Szigetszentmiklós)

4.2.3. Az internet sebessége biztosítja az internet tanórai használatát.

A diákok egyébként is türelmetlenebbek, ha azt tapasztalják, hogy egy technikai eszköz vagy alkalmazás nem elég gyors. A Classmate PC-k és más informatikai eszközök alkalmazásának lassúságát kreatívan úgy oldanák meg, hogy egyszerűbb, ?tanárbarátabb? felhasználói felületet kialakítását javasolják az iskolai IKT-eszközök esetében, mint a normál felhasználói rendszereknél. Ha unatkoznak a lassúság miatt, kihasználják az internetet, és akár órán is csetelnek egymással. Ám ha izgalmas feladatokat kapnak és minden működik, eszükbe sem jut mással foglalkozni. (Tanári interjúk, Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest)

4.2.4. Az iskolai könyvtár digitális forrásközpontként is működik, a diákok és tanárok munkáját hatékonyan támogatja.

A tanárok segítenek az interneten, például egy-egy elektronikus könyvtárban található, feladathoz kapcsolódó hiteles forrás felkutatásában. A diákok szívesen böngésznek az elektronikus könyvtár dokumentumai között: interneten keresztül számtalan novellához, vershez férnek hozzá, ezzel kiküszöbölhető a hátrány, hogy nem mindenki engedheti meg magának egy új könyv megvásárlását. Ha a könyvtárban nincs elegendő példányszám az adott műből, akkor is jó megoldás az elektronikus könyvtár használata. Informatikaórán vagy a délutáni könyvtári órákban is kutathatnak a tanulók, ha otthon nincs számítógép vagy internet. Ilyenkor felnőtt segítségét is kérhetik. (Tanári interjúk, Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Kisnána)

4.2.8. Az iskola honlapja naprakész információkat tartalmaz.

Az iskola honlapja nemrég megújult. A dinamikus, folyamatosan frissített weblap kialakítása és karbantartása egy-két informatikában jártas tanuló feladata, tanári felügyelet mellett. Idén egy végzős tanuló foglalkozik a honlappal, jövőre másnak kell átvennie ezt a feladatot. Az informatív honlapon megtalálhatók az iskola életével kapcsolatos legfontosabb dokumentumok, tudnivalók. A tanárok informatika tárgyból online tananyagokat hozhatnak létre és publikálhatnak a Moodle tartalommenedzsment rendszeren keresztül, ami jelenleg négy nyilvános és három zárt, még fejlesztés alatt álló kurzust tartalmaz, körülbelül 30 felhasználóval. Középtávú terveink között szerepel a portál fejlesztése. (Tanári interjúk, Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely)

***

Az iskola honlapja informatív, interaktivitásra lehetőséget nyújt. Működő webes szolgáltatásaik a levelezés; internet portál; intranet portál; tanulásmenedzsment rendszer; eTananyag portál (ez az oktatóprogramok weboldala). Minden olyan dokumentum, munkaterv, elszámolás és összegzés, ami a fenntartót, illetve a tantestületet érdekelheti, néhány gombnyomással közvetlenül elérhető belső portáljukon. Webkamerával nyomon követhető az iskola udvara, az ebédlő, és a tornaterem, ezzel segíti az iskola vezetősége, hogy a gyerekek és iskolai felszerelésük nagyobb biztonságban legyenek. (Tanári interjúk, Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Almási Utcai Tagintézmény, Makó)

***

Az iskola honlapja logikusan felépített, nyílt forráskódú rendszer, a böngészés egyszerű, a honlapon található információk többsége magyar nyelvű. Az oldalnak négy fő része van: fejléc választható nyelvekkel, a középső blokk az aktuális hírekkel és tudnivalókkal, a jobb oldali blokk a közelgő eseményekkel, az aktuális névnapokkal; és a bal oldali blokk a honlap fő menüpontjaival. A jobb oldali blokkban érhetők el a tanulmányokkal kapcsolatos dokumentumok, a szülői és diákszervezet oldalai, az iskola projektjeivel kapcsolatos tudnivalók, az iskola büszkeségei, a tanárok kitüntetései, az iskola eseményeinek naptárja, és itt látható az iskola webkamerája is, amely percenként frissül. A honlap a tanárok véleménye szerint is nagyon könnyen áttekinthető, a régi, statikus weblappal ellentétben naponta frissített információkat tartalmaz, amelyért az iskola vezetősége felel. ?Nincs olyan nap, hogy egy vagy két hír ne jelenne meg. Fenn van a honlapon az órarend, a teremrend, és millió olyan információ, ami nagyon hasznos.? A megújított honlap idegen nyelvű, aktuális híreket és információkat kínáló oldalai a nemzetközi kapcsolattartást is jótékonyan befolyásolják. (Tanári interjúk, Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest)

4.2.9. Az iskola használja a digitális napló szolgáltatásait.

Az elektronikus napló használatával a szülők és az iskola közötti kommunikáció is gördülékenyebbé vált. A szülők aktívan használják a rendszert, a kapott kóddal bármikor, bárhol megtekinthetik a legfrissebb adatokat. A megosztott kóddal a diákok is beléphetnek a felületre, de az ellenőrzőt továbbra is vezetniük kell. A rendszer előnye, hogy a szülő csak saját gyermekének eredményeit látja, mintha ?kitépnénk a naplóból a megfelelő oldalakat?. Bár az elektronikus napló felületén nem üzenhetnek, erre kiváló lehetőséget ad az iskola könnyen áttekinthető, interaktív honlapja. (Tanári interjúk, Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen)

***

Az elektronikus napló bevezetése drámai változást jelentett a tanárok életében. Az e-napló megjelenésével a hagyományos ellenőrző elvesztette jelentőségét, a digitális forma egyszerű követést tesz lehetővé: a szülők is látják a gyerekeik jegyeit, üzeneteket küldhetnek a rendszeren keresztül. Az aktualizált órarendet és az aznapi tananyagot a gyerekek is megtekinthetik. Adminisztrációs szempontból is könnyebb dolga van a tanároknak, mivel a statisztikai lehetőségek be vannak építve az e-naplóba, a hiányzások, a megtartott órák adatait felhasználva számtalan szűrés lehetséges, hasznos információkat hozhat két-három kattintás is. Egy jól felépített adatbázis van a digitális napló mögött. (Tanári interjúk, Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Budapest)

***

A kapcsolattartás árnyaltabbá vált, de a digitális kommunikáció mellett a személyes találkozások továbbra is fontosak. A helyettesítésekről, illetve az esetleges terem- és óracserékről a diák és a tanár is értesülhet az e-naplóból, előbb, mint ahogyan azt egy személyes találkozás ? az osztályfőnökkel, vagy az igazgatóhelyettessel ? lehetővé tenné. Az elektronikus napló tehát nem kiváltja az eddigi kommunikációs csatornákat, hanem olyan lehetőséget biztosít, amellyel gyorsabb, gördülékenyebb a kapcsolattartás. Két éve elég szkeptikusan fogadták a tanárok az elektronikus naplót, azóta csökkent az ellenállás, és sokat javult az adminisztrációs fegyelem is. (Tanári interjúk, Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Budapest)

4.2.10. Az informatika/számítástechnika termek, a könyvtár, a közösségi helyek akadálymentesek.

Az iskola majdnem teljes egészében akadálymentesített, csak a padlástérbe nem lehet eljutni ilyen módon. Akadálymentes közlekedést igyekeznek biztosítani a vakok számára is: a könnyebb tájékozódás érdekében a teremszámok és egyéb tájékoztató táblák Braille írással is olvashatók. Különlegesség, hogy a látássérültek informálódását az iskolai honlap hangos térképe is segíti. (Tanári interjúk, Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény)

***

A legtöbb osztályban mozgáskorlátozott diákok is tanulnak. Ennek megfelelően igyekeznek biztosítani a speciális feltételeket: rámpa, kapaszkodók, két lift, mosdó, mobil emelő segíti a kerekes székes tanulók közlekedését. (Tanári interjúk, Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen)

4.3.3. Az iskolavezetés értékeli, hogy az iskola céljainak megfelel-e az infrastruktúra, és az értékelés eredménye beépül a tervezési folyamatokba.

Az intézmény informatikai stratégiája önkritikus szemléletet sugall.http://www.pecsimuveszeti.hu/pdf/ikt.pdf

Folyamatosan és tudatosan bővítik az eszközparkot. Nem a munkaállomások számának növelése a legfontosabb cél, hanem az, hogy minél színvonalasabb eszközökkel rendelkezzenek, mert ez szükséges a későbbi munkafeltételek valósághű modellezéséhez. A zenei és képzőművészeti oktatás is speciális szoftvereket igényel. A nyomdatechnika modernizációja miatt például minden produktumot digitalizálni kell, a kézzel készített munkákat elektronikus formában is rögzítik. (Tanári interjúk, Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs)


Free WordPress Themes Design by New WordPress Themes | Thanks to Insurance and Home Insurance