Ismertető

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai és a munkába bevont szakértők – a rendelkezésre álló minták nyomán, de önálló fejlesztésként – kidolgoztak egy komplex online mérőeszközt az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatának mérésére. Az eszközt eLEMÉRnek neveztük el.  eLEMÉR segítségével az iskolák felmérhetik, hogyan állnak az informatikai eszközök használatával a tanulás, a tanítás, az iskolai szervezet működése és az infrastruktúra területén.  Az eszköz emellett alkalmas az IKT iskolafejlesztő szemléletű használatának monitorozására is. Terveink szerint eLEMÉR évenként ismétlődő mérései egy országos minősítési rendszer alapjául is szolgálnak majd, amely a tudatos fejlesztés egyik ösztönzője lehet. Kérjük, hogy kinyomtatható prospektusunkat függesszék ki a tanári szobában!

eLEMÉR célja, hogy az IKT területén

  • segítséget nyújtson az intézményeknek saját értékeik felmérésére, azonosítására;
  • megkönnyítse az informált döntéshozást;
  • használatával fejlődjön a tudatosság és a belső együttműködés;
  • ráirányítsa a figyelmet a fejlesztendő területekre;
  • támogatást nyújtson az iskola informatikai fejlesztési stratégiájának kidolgozásához.

Hogyan néz ki ez a gyakorlatban?

Az önértékelésre honlapunkon a Belépés menüpontban lehet regisztrálni az iskola OM azonosítójával. Az iskolák tagintézményenként is értékelhetik magukat.  Az eLEMÉR rendszer kipróbálása   linken regisztráció nélkül is kipróbálhatják az önértékelést, sőt annak eredményét is kinyomtathatják.

A mérés során az említett négy területen (tanulás, tanítás, szervezeti működés, infrastruktúra) 14 csoportban sorolunk fel pozitív, orientáló állításokat, összesen 103-at. Az iskoláknak azt kell megválaszolniuk, hogy az állításokban kifejeződő célok mennyire igazak az iskolára nézve. A következő lehetőségek közül kell választaniuk minden állítás esetében:

(0)  Nincs adat, vagyis a kérdés nem értelmezhető az intézményben

(1)  Nem igaz, vagyis az adott dolog nincs jelen az intézményben

(2)  Részben igaz,  már vannak kezdeményezések, jelek

(3)  Majdnem igaz, de még van tennivaló

(4)  Igaz, vagyis teljes mértékben megoldott

A kitöltéshez segítséget ad az állítás-csoporthoz fűzött magyarázat és annak rövid ismertetése, hogy mit jelentenek az egyes fokozatok az adott csoport vonatkozásában. A lehetséges bizonyítékok felsorolása egyrészt a megfontoltabb kitöltést szolgálja, másrészt a majdani minősítési rendszerben történő pályázáshoz ad segítséget. A “Kérdés a szerkesztőkhöz” mező a kitöltés során felmerülő kérdések és észrevételek azonnali visszajelzését könnyíti meg.

Azt javasoljuk, hogy a mérést ne egy-egy pedagógus, és főként ne a rendszergazda végezze el. Az önértékelést Útmutató segíti, ezt feltétlenül olvassák el, mielőtt munkához látnak. A rendszer lehetővé teszi az iskoláknak, hogy összehasonlítsák az IKT használatában elért eredményeiket más iskolák eredményeivel és saját korábbi helyzetükkel is.

Az iskolai önértékelés mellett eLEMÉR alkalmas az informatikai eszközök és digitális pedagógiai megoldások iskolafejlesztő szemléletű alkalmazásának monitorozására is.

A monitorozás

  • visszajelzést ad a beavatkozások hatásáról az oktatáspolitika és a társadalom számára;
  • információval szolgál a döntéshozóknak a tervezéshez és a beavatkozásokhoz;
  • adatokat biztosít a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokhoz;
  • informálja és orientálja az iskolákat.

Az országos monitorozási eljárás második országos pillanatképe 2012. február 28-án, eLEMÉR névnapján készült. A mérés itttalálható.

Önöket is várjuk a regisztrált, illetve az önértékelést újra elvégző iskolák sorába!

eLEMÉR és munkatársai


Free WordPress Themes Design by New WordPress Themes | Thanks to Insurance and Home Insurance