Jó gyakorlatok

A projekt keretében létrejött két könyv (IKT-mozaik, Iskolaportrék), valamint az önértékelésben élenjáró iskolákkal készült interjúk alapján igyekeztünk olyan példákat gyűjteni, amelyek ötleteket adhatnak az adott terület fejlesztéséhez. A példákat az önértékelés területeinek megfelelően csoportosítottuk. Mindig megadtuk annak az állításnak a sorszámát is, amelyre leginkább vonatkoztathatók. A későbbiekben egy feltöltő sablont is integrálunk ezekre az oldalakra, ahol a tanárok megoszthatják saját jó gyakorlatukat eLEMÉRrel és a többi pedagógussal.

A tanulás témaköréből

1.1.1. A tanulók rendszeresen használnak IKT-eszközöket különféle tanórákon.

Az iskolában a digitális technikát az alsósok főként kötelező olvasmányok meghallgatására és játékra használják. A digitális tábla segítségével internetes oldalakat böngésznek, feladatokat oldanak meg. ? Az interaktív táblákat tanórán kívül is szívesen használják a gyerekek, órák után gyakran ott maradnak játszani: szeretik, hogy nagyobb a képernyője, mint egy számítógépnek, és hogy nincs zavaró krétapor. Régebben a diákok csak egyesével nézhették meg a vetített képeket, nem volt lehetőség a táblára kivetíteni a számítógép képernyőképét, ezért egy számítógépet ült körbe az osztály. Az óralátogatások tapasztalatai és a tanárok véleménye alapján az interaktív tábla egyértelműen megkönnyíti a feladatmegoldást, az ismeretanyag bemutatását, átadását. (Tanulói interjúk, Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló)

Tovább

A tanítás témaköréből

2.1.2. A tantestület a tanítás során tudatosan és magabiztosan alkalmazza az IKT-t.

 A szakmai megújulás kapcsán a jó értelemben vett szakmai féltékenység fontos mozgatórugóként jelenik meg. Ha egy pedagógus azt tapasztalja, hogy a kollégája IKT-eszközökkel színesített óráját a diákok jobban kedvelik, igyekszik felzárkózni a már képzettebb, ügyesebb kollégájához. A tanárok rengeteg tanulást támogató, internetes forrásból merítenek. A legnépszerűbb weboldalak közé tartozik az Interaktív Tanító, a Sulinet IKT oldala, az SDT, az E-mentor, a Realika. Az elektronikus forrásokon kívüli szoftver tárházat az iskola biztosítja. (Tanári interjúk, Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló)

Tovább

A szervezet témaköréből

3.1.1. A jövőkép meghatározza a kapcsolatot az IKT-használat és a pedagógiai alapelvek, a tanítás és a tanulás között, megjelenik az általános tervezés szintjén (továbbképzés, IKT-erőforrások, pedagógiai program és helyi tanterv).

Pedagógiai programjukban számos egyéb kulcskompetencia fejlesztése mellett kiemelik a digitális kompetenciát, amely felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten. (Tanári interjúk, Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló)

Tovább

Az infrastruktúra témaköréből

4.1.1. Az IKT-eszközök az iskola céljainak és feladatainak megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre, van mód a változatos és célszerű IKT-használatra.

Az e-könyvtár kialakítására tavalyi került sor: a tanulók és pedagógusok vonalkódos kártya segítségével kölcsönözhetnek a könyvtárban. Ma már elektronikus formában tartják nyilván a kölcsönzési adatokat. A tanulók adatai a tanuló-nyilvántartó program segítségével kerülnek az adatbázisba, a könyvekhez tartozó információkat pedig az előző könyvtári szoftverről mentették át. A hagyományos cédulákon szereplő adatokat ? amelyeket a könyvekre ragasztott etikett-címkék tartalmaznak ? vonalkód-olvasó segítségével viszik be a rendszerbe. A könyvek visszavétele ugyanígy történik. Az etiketteket a könyvtári nyilvántartásból nyomtatják, de bármilyen más ? például tanulói kölcsönzésre vonatkozó ? adat is nyomtatható. A rendszer a leltározásban is segítséget nyújt, jelenleg 16 000 dokumentum szerepel a nyilvántartásban. (Tanári interjúk, Avasi Gimnázium, Miskolc)

Tovább

You can leave a response, or trackback from your own site.

Szóljon hozzá!


Free WordPress Themes Design by New WordPress Themes | Thanks to Insurance and Home Insurance