A projektről

Cél:

Az IKT és iskolafejlesztés projekt arra irányul, hogy országos és iskolai szinten is mérhetőbbé tegye az informatikai fejlesztések hatását, és hozzájáruljon az IKT segítségével folyó fejlesztés szakmai hátterének biztosításához a következőkkel:

 • Az iskolák IKT-minősítési rendszerének kidolgozása az iskolafejlesztés szolgálatában
 • Indikátorképzés a hazai oktatásinformatikai fejlődés mérésére a közoktatásban
 • Az IKT integrációjára épülő iskolafejlesztés előkészítése (a fejlesztő munkát az ÚMFT 2. szakaszára terveztük)

A megvalósítás időtartama: 2009. június 1. ? 2011. október 31.

A projekt költségvetése: 25 M Ft.

A projekt végterméke:

 • Online értékelő eszköz a közoktatási intézmények számára a fejlesztéshez szükséges segédanyagokkal együtt
 • Indikátorrendszer, amely az IKT iskolai alkalmazásának alakulásáról visszajelzést ad a döntéshozók és a társadalom számára
 • Honlap a fejlesztés befogadására és eredményeinek megismertetésére
 • Szakértői tréning képzési anyaga, a képzés kipróbálása 16 fővel
 • Két könyv az iskolai munka támogatására (IKT-mozaik és Iskolaportrék)
 • Jelentés az első országos mérésről
 • Az önértékelésre épülő cím elnyerésének és az önértékelés akkreditálási folyamatának protokollja

Célcsoport:

Országos indikátorrendszer és mérési eredmények: Országos oktatáspolitika, kormányzat, oktatásügyi K+F+I szakmai közösség, országos fejlesztéspolitikai szereplők, nemzetközi együttműködési partnerek

Iskolai önértékelő rendszer: Iskolavezetők, országos oktatáspolitika, fenntartók, Educatio KHT

Az eszköz kettős célja

Országos mérőrendszer
Iskolai önértékelő keretrendszer
Célja az informatikai fejlesztések hatásának vizsgálata, az informált döntéshozás támogatása és a nemzetközi adatszolgáltatás
Célja az iskola informatikai helyzetfelmérésének, valamint az IKT intézményfejlesztő szemléletű használatának támogatása
A vizsgált területek és a mutatók azonosak
Tanulás
A tanulók tanulással kapcsolatos, az iskola által támogatott IKT-használatát tárja fel
Tanítás

A tanárok pedagógiai célú IKT-használatának, tanórai módszereinek feltárására szolgál

Szervezeti működés
Az IKT-nak az iskola működésében játszott szerepét mutatja meg
Infrastruktúra
Feltárja, hogy hogyan szolgálja az iskola infrastruktúrája a másik három terület fejlődését
A vizsgálat módja
Központi, országos elemzés a február 28-án rendelkezésre álló iskolai önértékelések adatai alapján.
Önkéntes alapon történő, belső, online mérés, amelyet tantestületi munkacsoportok végeznek az érintettek kikérdezésével.
A kérdések száma, típusa
91 egyszerű, feleletválasztós kérdés
Kommentálni és bizonyítani kell.

Munkatársak

 • Projektvezető: Hunya Márta
 • Közreműködő munkatársak:
  Kőrösné Mikis Márta kutató-fejlesztő, 2 éven át munkatárs teljes munkaidőben
  Tartsayné Németh Nóra kutató-fejlesztő, két éven át félállásban
  Tibor Éva informatikus, fejlesztő, másfél éven át félállásban
  Szabó Mária kutató-fejlesztő – tréningfejlesztés
  Sági Matild és Garami Erika kutató-fejlesztő ? adatbázis készítés
  Fisher Edina / Bordács Nóra / Szabó Fanni  projekt asszisztensek egymás után
  Dobos Zsuzsa kutatásszervező ? Iskolaportrék kötet előszerkesztése
  Fehér Péter, Tamási Istvánné, Tar Zsuzsa, Gönczöl Enikő, Monoriné Papp Sarolta, Hajdu Györgyné szakértők – indikátorfejlesztés
 • Szakmai Tanácsadó Testület: Könczöl Tamás, az Educatio KHT közoktatási igazgatója
  Merényi Ádám, a Microsoft Magyarország Oktatási igazgatója
  Barcsánszky Péter, az Oktatási Hivatal osztályvezetője
  Török Balázs, az OFI kutatója
  Bánhegyesi Zoltán, a Leövey Klára Gimnázium igazgatója
  Z Karvalics László, a BME TGI Információ- és Tudásmenedzsment Tanszékének egyetemi docense
  Bánhidi Sándorné, az ISZE főtitkára

Free WordPress Themes Design by New WordPress Themes | Thanks to Insurance and Home Insurance