Posts Tagged ‘útmutató’

Segédanyagok

Az alábbi, letölthető segédanyagok az online iskolai önértékelés elvégzését segítik. Két háttérkérdőívet készítettünk a tanárok és a tanulók véleményének összegyűjtésére. Minden iskola maga dönti el, hogy használja-e ezeket.

Tanári kérdőív
Tanulói kérdőív
Kitöltési útmutató
A kitöltési útmutató az online kérdőív és a háttér kérdőívek használatához ad segítséget.
Prospektus
A prospektus az önértékelési eszközről tájékoztat.

Az eLEMÉRÉS tanulságai

Azt tapasztaljuk, hogy sok iskolában nagyon komolyan vették ezt a munkát, és az alábbi módszerek közül egyet vagy többet is alkalmazva végezték el:

  • tantestületi értekezleten kivetítették az állításokat, és közösen döntöttek az értékekről
  • tanári és tanulói kérdőívek összesítése után egy kis csoport végezte az online értékelést
  • munkaközösségek értékeltek, ezt megvitatták, egyeztették egy tantestületi értekezleten
  • interjúkat készítettek tanárokkal és tanulókkal, majd egy kis csoport végezte az önértékelést
  • területenként egy-egy csoport végezte az értékelést a vélemények összegyűjtése és a bizonyítékok áttekintése után
  • a mérés részeként tanulókkal és tanárokkal (egyenként, nem összesítve) kitöltették az online kérdőíveket, és ezek automatikusan összesített eredményét figyelembe vették az értékek megadásánál.

Ahol a fenti módon történt az önértékelés, ott sokkal nagyobb a reális eredmény esélye, lehet rá építeni, és ismételt mérésekkel követni lehet, hogy megvalósul-e a kívánt és tervezett fejlődés. Mivel a mérés eredményét az iskolán kívül senki nem látja, nincs értelme a kozmetikázásnak.

Kérjük, hogy gondolják át, s ha eddig nem tették, szélesebb körben is vitassák meg az önértékelést, építsenek rá, használják az informatikai stratégia sablont, amelyet a Tudástár Tervezés menüpontjában találnak. Írjanak stratégiát a mérés alapján, és kövessék annak megvalósulását. A rendszer lehetővé teszi, hogy az egyes mérések eredményét összehasonlítsák, illetve hogy megnézzék, hogy áll az iskola az országos átlaghoz képest.

Minden évben új felhívással jelentkezünk, eLEMÉR napján, február 28-án újabb pillanatkép készül az egy évnél frissebb adatokból, de a rendszer addig is az Iskola szolgálatára áll, használják bátran! Hasznos és reális önértékelést kívánunk! Szívesen segítünk.

Budapest, 2016. február 4.

eLEMÉR és munkatársai


Free WordPress Themes Design by New WordPress Themes | Thanks to Insurance and Home Insurance