Jelentkezési lap

eLEMÉR-szakértő képzés

TÁMOP 3.1.1 - 08/1-2008-002 - 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Jelentkezem az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által meghirdetett 30 órás, részben távoktatásos eLEMÉR-szakértő képzésre. A képzés díjtalan, gyakorlati vizsgával zárul. Az útiköltséget minden résztvevő maga fizeti. A képzés két budapesti jelenléti napból (október 6., 20. csütörtök) és közötte 14 óra távoktatásból áll, amelynek formája tutorált (szakértő által segített) pármunka. A képzésről igazolást kapok, tanúsítványt nem. Tudom, hogy a képzés sikeres elvégzése nem jár munkalehetőséggel, de jól hasznosítható az IKT használatával, illetve az intézményfejlesztéssel kapcsolatos szakértői/tanácsadói/mentori munkában. Ha az eLEMÉR önértékelésre épülő cím és annak akkreditációs eljárása megszületik és érvénybe lép, szívesen veszek részt szakértőként a cím odaítélésének elbírálásában. A jelentkezési lap kitöltése azt jelenti, hogy ezeket a körülményeket a képzésbe való beválogatás esetén elfogadom.  A válogatás alapvető szempontjai:

  • tanácsadói munkában való tapasztalat (lehetőleg IKT)
  • folyamatban lévő tanácsadói munka (lehetőleg IKT)
  • jelentős tapasztalatok az IKT iskolai alkalmazása terén: szervezeti működés, kommunikáció, tanítás, tanulás

A jelentkezési lapot online töltöm ki, nyomtatott változatát beválogatás esetén a képzés kezdőnapján aláírom. A jelentkezés elbírálásáról szeptember 29-én kapok visszajelzést.

Név:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakcím irányítószámmal:
Régió:
Telefonszám:
E-mail cím:
Anyja neve:
Munkahelye neve, címe:
A jelentkező tanított szakjai:
A tanított évfolyamok:
A tanítással töltött évek száma:
Educatio IKT-mentor / szaktanácsadó végzettsége: Van Nincs
Educatio IKT-mentor / szaktanácsadó gyakorlata: Van Nincs
Iskolája IKT-referencia iskola: Igen Nem
Iskolájának van IKT jó gyakorlata: Van Nincs
Iskolája elvégezte az önértékelést az eLEMÉR  rendszerben: Igen Nem
Ismeri az eLEMÉR rendszert: Igen Nem Az állításokat végig néztem
Most is van más iskolákkal szakértői/tanácsadói kapcsolatom: Igen Nem
Volt már más iskolákkal szakértői/tanácsadói kapcsolatom: Igen Nem
Saját óráimon alkalmazom az IKT-t: Igen Nem Nem tanítok
Iskolámban részt veszek a rendszer kommunikációs célú és/vagy tanulást szolgáló fejlesztésében, pl. intranet, Moodle, Web2 alkalmazások, honlap interaktívvá tétele: Nem Igen, nevezetesen:
Megjegyzés, hasznos információ a kiválasztáshoz:

2011. szeptember ...

 

......................................................................

a jelentkező aláírása (a nyomtatott verzión)